wykop


wykop
Uczucie euforii, zwłaszcza wywołane działaniem narkotyków lub alkoholu
Eng. A state of euphoria or energy, especially caused by drugs or alcohol

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • wykop — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. wykoppie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} miejsce powstałe przez usunięcie ziemi, wykopanie jej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykopy pod fundamenty. Głębokie wykopy. Osadzać mury w …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wykop — m IV, D. u, Ms. wykoppie; lm M. y 1. «miejsce, z którego wybrano grunt w celu budowy drogi, posadowienia budowli itp.; także: górnicze wyrobisko odkrywkowe» Głęboki, płytki wykop. Wykop kanalizacyjny, kolejowy. Wykop pod fundament budynku. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • rów — m IV, D. rowu, Ms. rowie; lm M. rowy 1. «podłużny dół wykopany w ziemi, przekop; podłużne zagłębienie terenu powstałe na skutek działania sił przyrody» Głęboki, płytki, szeroki rów. Rów przydrożny, przy drodze. Rów z wodą otaczający zamek. Kopać …   Słownik języka polskiego

  • Polnischer Niederungshütehund — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Barrapunto — Saltar a navegación, búsqueda Barrapunto Historia de Barrapunto anunciando el nacimiento de la Wikipedia en septiembre de 2001 …   Wikipedia Español

  • Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией — Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (англ. The Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA))  вынесенное на рассмотрение многостороннее торговое соглашение, согласно которому будет установлено строгое наблюдение… …   Википедия

  • Котлован — исскуственное углубление в грунте, предназначенное для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований,… …   Строительный словарь

  • ВЫЕМКА РАСКРЫТАЯ — выемка небольшой глубины с очень пологими откосами, устраиваемыми на участках дороги, подверженных снежным заносам (Болгарский язык; Български) плосък открит изкоп (Чешский язык; Čeština) otevřený výkop (Немецкий язык; Deutsch) offener Aushub… …   Строительный словарь

  • ТРАНШЕЯ — открытая узкая длинная выемка в грунте (Болгарский язык; Български) траншея (Чешский язык; Čeština) rýha; zárěz; příkop (Немецкий язык; Deutsch) Graben; Kanál (Венгерский язык; Magyar) árok; munkaárok (Монгольский язык) шуудуу (Польский язык;… …   Строительный словарь

  • bankiet — I m IV, D. u, Ms. bankietecie; lm M. y «wystawne przyjęcie urządzane zwykle w celu uczczenia jakiejś osoby lub uświetnienia jakiejś uroczystości» Wydać bankiet na czyjąś cześć, z okazji czyjegoś jubileuszu, rocznicy, zakończenia zjazdu, przyjazdu …   Słownik języka polskiego